Celosvetoví vedúci Svätých neskorších dní podporujú kroky na zlepšenie duchovného uzdravenia nábožensky utláčaných ľudí

Starší Jeffrey R. Holland a sestra Sharon Eubanková boli virtuálnymi hostiteľmi na summite vo Windsore

Duševné a emocionálne zdravie miliónov ľudí v utečeneckých táboroch a podpora, ktorú potrebujú pri vyjadrovaní náboženskej viery, boli zameraním konferencie 2021 AMAR Windsor Dialogue Conference, ktorá sa uskutočnila 21. – 23. júna v historickom Cumberland Lodge vo Windsore v Anglicku.

Starší Jeffrey R. Holland, apoštol Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sa prihovára na konferencii cez Zoom.
Starší Jeffrey R. Holland, apoštol Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sa prihovára na konferencii cez Zoom.

Starší Jeffrey R. Holland, apoštol Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, a Sestra Sharon Eubanková, prezident charity Latter-day Saint Charitites, sa pripojili k tejto celosvetovej udalosti cez Zoom. Hostiteľkou konferencie bola barónka Emma Nicholsonová, predsedníčka nadácie AMAR, a viedol ju ctihodný reverend Dr. Alastair Redfern z anglikánskej cirkvi. Vďaka summitu sa stretli náboženskí vedúci, akademici a vládni predstavitelia, aby sa zaoberali vplyvom celosvetového náboženského prenasledovania.

Starší Holland zdôraznil, že humanitárnu krízu, v ktorej bolo 90 miliónov utečencov vyhnaných zo svojich domovov, „nemôžeme len jednoducho riešiť peniazmi“. „Musíme sa uistiť, že okrem toho je tu ešte niečo oveľa mocnejšie a nedotknuteľnejšie. A to je práve tá náboženská viera, ktorá im dáva identitu.“

„Uistime sa, že im dávame príležitosť pokračovať v nádeji, v ich vyjadrovaní, ich láske k Bohu alebo vzťahu s Bohom, nech už to robia akýmkoľvek spôsobom, v ktorý veria.“

Starší Holland vyzdvihol zásadné miesto hudby v náboženskom uctievaní a v podporovaní individuálneho zmyslu sebaúcty medzi utečencami a vnútorne vysídlenými ľuďmi. „Musíme dať ľuďom putá, ktoré ich spájajú a ktoré ich robia tým, kým sú, a hudba bude jedným z nich, a hudba bola jednou z nich aj pre nás. Sú spojení týmto úžasným putom.“

Barónka Nicholsonová z Winterbournu, zakladateľka a predsedníčka nadácie AMAR na konferencii 2021 AMAR Windsor Dialogue Conference
Barónka Nicholsonová z Winterbournu, zakladateľka a predsedníčka nadácie AMAR na konferencii 2021 AMAR Windsor Dialogue Conference

Windsorská konferencia obzvlášť zdôraznila vážnu situáciu utláčanej náboženskej menšiny jezídov zo severného Iraku. Barónka Nicholsonová opísala, ako sa teroristické skupiny zamerali na kultúrne vyjadrovanie: „Hudba je v srdci viery všetkých a jezídi v táboroch nemohli praktizovať hudbu, ISIS strieľali kňazov.“

Profesor Michael Bochmann, profesor huslí a komornej hudby na konzervatóriu Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, hovoril o tom, ako AMAR a ich partneri podporili kultúrne a hudobné potreby jezídov, vrátane nahrávania a propagácie jezídskej hudby a zborových skupín. Vyjadril vďačnosť za charitu Latter-day Saint Charities, čo sa týka jej podpory AMAR a povedal, že práca so sestrou Sharon Eubankovou a barónkou Nicholsonovou bola „skutočným zlatým klincom [jeho] života. Jezídom, ktorí žijú v táboroch, sme priniesli radosť, vytvorili sme zbor a zachovávame náboženskú hudbu jezídského ľudu“.

Keďže utečenci zostávajú v táboroch v priemere 11 rokov, starostlivosť o duševné a emocionálne zdravie vysídlencov je veľmi dôležité. Sestra Sharon Eubanková povedala: „Mnohí, mnohí z nich videli vlastnými očami, ako bola ich rodina zabitá, alebo zažili strašné sexuálne násilie alebo veľa ďalších, veľmi, veľmi ťažkých vecí. A takáto trauma je ako časovaná bomba, nachádza sa pod ich pokožkou a len čaká na vybuchnutie. Musí byť jemne vypustená v bezpečnom prostredí a spracovaná prvotriednymi zručnosťami, inak bude takýto človek navždy zastavený na tejto križovatke.“

Sestra Sharon Eubanková, prezidentka charity Latter-day Saint Charities, sa pripojila k celosvetovej konferencii vo Windsore cez Zoom.
Sestra Sharon Eubanková, prezidentka charity Latter-day Saint Charities, sa pripojila k celosvetovej konferencii vo Windsore cez Zoom.

Sestra Eubanková citovala výskum vedený Centrom pre medicínu mysle a tela v táboroch v Jordánsku a povedala, že 32 percent sýrskych dospelých utečencov uviedlo, že cítia takú beznádej, že už ďalej nechcú žiť. „Tento problém je taký veľký a naliehavý, že ho nikto nedokáže vyriešiť,“ povedala. „Bude si to vyžadovať koalíciu, kde bude každý hrať inú úlohu.“ Charita Latter-day Saint Charities sa naučila hodnotné lekcie s partnermi zo skúseností v iných častiach sveta, kde je potreba takisto naliehavá. Sestra Eubanková spomenula „tri zásadné body“ z týchto skúseností. „Prvý, pochopenie, že duchovné uzdravenie je mocný liek a je nevyhnutné pre schopnosti. Druhý, ponúknuť základnú emocionálnu a duchovnú starostlivosť, vrátane príkladov druhých, ktorí sa uzdravili a ako našli útechu. Tretí, spojiť body emocionálnej a duchovnej starostlivosti a vytvoriť komplexný, konzistentný plán.“

Boyce Fitzgerald, ktorý dozerá na humanitárne úsilie Svätých neskorších dní na území Stredný východ/severná Afrika, sa zaoberal praktickou reakciou na individuálne potreby a pri práci s miestnymi partnermi. Zväčšuje sa dôraz na pomoc rodinám udržať si živobytie prostredníctvom vzdelania a sebestačnosti.

Starší Gary B. Sabin, prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sa prihovoril na windsorskej konferencii
Starší Gary B. Sabin, prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sa prihovoril na windsorskej konferencii

Ďalšími účastníkmi na konferencii boli Starší Gary B. Sabin, prezident územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní; profesor W. Cole Durham, prezident fóra G20 Interfaith Forum; profesor Brett G. Scharffs, riaditeľ Medzinárodného strediska pre štúdium práva a náboženstva Univerzity Brighama Younga; a Dr. David M. Kirkham, hlavný odborný asistent na BYU Law School.  

V čase, keď náboženské prenasledovanie vedie k nútenej migrácii miliónov ľudí, sa starší Sabin zmienil o vlastnej ranej skúsenosti Svätých neskorších dní s náboženským útlakom a zdôraznil zásadu náboženskej slobody. „Je zodpovednosťou všetkých veriacich a svedomitých ľudí porozumieť a podporovať túto základnú ľudskú slobodu pre nich samotných a pre všetkých našich blížnych,“ povedal. „Pre nás lekcia z našej histórie stále pretrváva; je jasné, že náboženskú slobodu nemáme brať za samozrejmosť.“