Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní hľadia na celosvetovú konferenciu ako na čas zjavenia

  Tlačová správa

  Prezident Cirkvi, Russell M. Nelson

  FRANKFURT – 6. október – desaťtisíce členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v celej Európe sa pripravujú na 188. polročnú generálnu konferenciu.

  Táto konferencia je príležitosťou pre členov Cirkvi prijímať vedenie, dozvedieť sa viac o Ježišovi Kristovi a stretnúť sa v jednote s pol miliónom členov v Európe a s viac ako 16 miliónmi členov na celom svete. Konferencia pozostáva z piatich zasadnutí: štyroch všeobecných zasadnutí a jedného zasadnutia pre členky cirkvi. Ľudia z celého sveta cestujú, aby sa zúčastnili generálnej konferencie v Salt Lake City v Utahu, USA. Každé zasadanie je tiež prekladané a vysielané vo viac ako 80 jazykoch na celom svete.

  Členovia Cirkvi po celom svete sa tešia na generálnu konferenciu ako na čas, kedy môžu premýšľať o svojom živote a ako môžu posilniť svoje vzťahy s Bohom, rodinou a svojou komunitou. Mnohí hľadia na konferenciu ako čas, kedy môžu obdržať odpovede od Boha a lepšie pochopiť to, ako si On praje, aby žili. Pri príprave na konferenciu Adrian Rojas Rodriguez zo Španielska vysvetlil: „Zapíšem si otázky v súvislosti s aktuálnymi udalosťami, ktoré sa dejú v mojom živote, o ktorých viem, že budú zodpovedané na nadchádzajúcej konferencii. Takto viem, čo odo mňa môj Nebeský Otec očakáva, že budem vo svojom živote robiť.

  Pre rodinu Pfeifferovcov v Nemecku je konferencia výnimočnou šancou „počúvať prorokov a zapojiť sa“. Počas týždňov a mesiacov po konferencii študuje rodina Pfeifferovcov spolu so svojou kongregáciou na nedeľných zhromaždeniach slová, ktoré počuli počas konferencie. To im pomáha pamätať si lekcie, ktoré boli vyučované a vedenie, ktoré dostali. Polročná celosvetová generálna konferencia je výnimočným časom pre veriacich vo všetkých krajinách, vrátane Európy. Vyučované lekcie a prijaté osobné zjavenie pomáhajú pretvárať ich životy v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

  Rodina Pffeifers

  Harmonogram generálnej konferencie na október 2018:

  • Generálne zasadanie žien pre ženy vo veku 8 rokov a viac sa uskutoční v sobotu 6. októbra o 18:00 hod. MDT.
  • Generálne zasadania pre všetkých členov sa uskutočnia v sobotu a nedeľu 6. a 7. októbra o 10.00 hod. a o 14.00 hod. MDT.

  Konferencia bude vysielaná online na lds.org, kam sú členovia Cirkvi a priatelia pozvaní sledovať a zúčastniť sa. V slovenskom jazyku sa bude premietať vo všetkých pobočkách na Slovensku o týždeň neskôr, to znamená počas víkendu 13. - 14. októbra 2018. Presný časový rozvrh bude uverejnený. Sledujte hashtag #GeneralConference na sociálnych médiách a zistite, ako táto generálna konferencia inšpiruje milióny ľudí.